2019 - WORK-on

På trods af nye medicinske tilbud er mange med inflammatoriske gigtsygdomme i risiko for at miste deres tilknytning til arbejdsmarkedet de første år efter diagnosen.

Formålet med dette projekt er at udvikle og afprøve et specifikt ambulant tilbud om tidlig arbejdsrettet rehabilitering i samarbejde med bl.a. patienter, sundhedsprofessionelle m.v. fra Dansk Gigthospital og 1-2 kommuner. Formålet er, at øge arbejdsevne, arbejdsproduktivitet og livskvalitet for den enkelte.

Projektet har potentiale til afprøvning i et større studie mhp. at tydeliggøre de samfundsøkonomiske gevinster ud over øget livskvalitet for den enkelte person ved øget arbejdsevne. Projektet gennemføres fra 1.september 2019 til 31. august 2022.