2018 - Sammenhængende rehabilitering på tværs af sektorer

Formålet er at undersøge, hvordan patienter med inflammatoriske gigtsygdomme oplever sammenhæng i deres rehabiliteringsproces på tværs af sektorer og mellem forskellige faggrupper med henblik på at identificere, hvordan organisatoriske og institutionelle faktorer påvirker denne proces. I den forbindelse undersøges betydningen af relevante dokumenter og de professionelles rolle.

Viden fra undersøgelsen vil formentlig kunne overføres til andre patientgrupper samt medvirke til at udvikle organisering af sammenhængende og borgerrettet rehabilitering nationalt og internationalt. Projektet gennemføres fra januar 2018 til 31. marts 2021.