2016 - 2019 Traditionelt sengebad versus engangsbad

Et ph.d. studie med fokus på patientens perspektiv, indvirkning på patientens bakterieflora og omkostningseffektivitet. Formålet er at kortlægge patienters præferencer, i forhold til at blive vasket med vand og sæbe eller engangsklude over flere dage og at opnå viden om hvilken af de to vaskemetoder, der er mest effektiv til at fjerne bakterier, under udførelse af nedre toilette.