2015 - NORD-STAR studiet

Formålet med studiet er at undersøge aktiv konventionel DMARD behandling til patienter med tidlig leddegigt i forhold til tre forskellige biologiske behandlinger. Studiet undersøger også to forskellige seponeringsstrategier til patienter, der responderer på behandlingen. Studiet er et multicenter, randomiseret, åbent studie med blindet ledscoring.

Studiet er et skandinavisk multicenter studie og styret fra Karolinska Hospital, Stockholm med professor Ronald van Vollehoven som principal investigator og Merete Hetland, Glostrup Hospital, som national koordinator