2015 - ERACORI studiet

Formålet er at evaluere effekten af en målrettet intensiv multidimensional intervention i forhold til traditionel behandling af modificerbare kardiovaskulære risikofaktorer hos patienter med tidlig leddegigt. Studiet er et prospektivt randomiseret multicenterstudie med fem års opfølgning.

Studiet involverer syv reumatologiske afdelinger og klinikker og er styret fra Odense Universitetshospital med professor Torkell Ellingsen som principal investigator.