2014 - 2018 DanACT studiet

Formålet er at undersøge effekten og sikkerheden af at supplere behandlingen med Tocilizumab og ledinjektioner med glucocorticosteroid til behandlingen med Methotrexate ved tidlig leddegigt. Studiet er et randomiseret, dobbelt-blindet placebo kontrolleret studie.

Projektet er styret fra Aarhus Universitetshospital med professor Kristian Stengaard-Pedersen som principal investigator