2009- SARA studiet

Formålet med undersøgelsen var at karakterisere patienter med leddegigt, som var i behandling. Studiet var designet som en tværsnitsundersøgelse, som indeholdt en klinisk og paraklinisk karakterisering. Forekomsten af vedvarende sygdomsaktivitet, kardiovaskulær sygdom og ekstra-artikulære manifestationer samt sammenhængen med nedsat surfactant protein D i serum blev undersøgt.

Projektet er styret fra Odense Universitetshospital med overlæge Hanne Merete Lindegaard som principal investigator