2007-2011 - OPERA studiet

Formålet med undersøgelsen var at undersøge betydningen af at supplere den konventionelle behandling (Methotrexat) med Adalimumab samt ledinjektioner med glucocorticosteroid i forhold til kontrol af inflammationen og udvikling af erosioner (ledødelæggelser). Studiet var et randomiseret dobbeltblindet, placebokontrolleret interventionsstudie og en videreudvikling af CIMESTRA studiet. Patienter med nyopdaget leddegigt blev behandlet med konventionel medicin (Methotrexat) i kombination med biologisk medicin (Adalimumab) eller placebo samt ledinjektioner ved ledhævelser.
Studiet blev gennemført i samarbejde med 16 reumatologiske afdelinger i Danmark. Opfølgningsstudie er gennemført efter 2 år.

Projektet er styret fra Kong Christian X’s Gigthospital med professor Kim Hørslev-Petersen som principal investigator