1998 - CIMESTRA

Formålet var at undersøge betydningen af at kombinere Ciclosporin med behandling med Methotrexat i forhold til kontrol af inflammation (sygdomsaktivitet), behovet for prednisolon og udvikling af erosioner (ledødelæggelser) hos nydiagnosticerede med leddegigt. Studiet var et randomiseret dobbeltblindet to-armet parallelgruppe studie.

Studiet blev gennemført i samarbejde med 5 andre reumatologiske afdelinger i Danmark. Et opfølgningsstudie er gennemført efter 10 år. Projektet er styret fra Kong Christian X’s Gigthospital med professor Kim Hørslev-Petersen som principal investigator.