Den fokuserede forskningsenhed i reumatologi

Hospitalet driver en forskningsenhed, som leverer resultater på højt internationalt niveau. Der er ansat tre professorer, hvoraf de to har fokus på rehabilitering. Derudover er der lektorer og ph.d. studerende.

Forskningsenhedens overordnede formål er at undersøge og udvikle strategier til identifikation og behandling af patienter med inflammatoriske gigtsygdomme, hovedsageligt med fokus på leddegigt, rygsøjlegigt og psoriasisgigt.

Forskningsenheden udfører farmakologisk såvel som ikke-farmakologisk forskning og involverer patienter som forskningspartnere med det formål at udvikle individuel behandling i henhold til patienternes fysiske, psykologiske og sociale situation.   Det nuværende forskningsfokus er på klinisk reumatologi, og prioriterede områder er:

  • Tidlig diagnose og monitorering ved hjælp af serologiske og billeddannende markører

  • Forekomst og påvirkning af inflammatoriske reumatiske tilstande

  • Undersøgelse og håndtering af inflammation og komorbiditet

  • Tværfaglig og tværsektoriel rehabilitering

Der søsættes hele tiden nye projekter. Der er i disse år fokus på cannabis og den mulige positive effekt dette kan have på smerter. Gigthospitalet har igangsat et forskningsstudie der løber over tre år, her følges en gruppe patienter, hvor halvdelen får et cannabis produkt og den anden halvdel et placebo middel.

Forskningsenheden er placeret side om side med laboratorie og ambulatorie og er fuldt integreret i hele hospitalets virke. Det betyder, at vejen fra ny viden til klinisk praksis er kort og direkte.

Se projekter

Forskningsenhedens årsrapport 2021

haand_reagensglas_fritlagt.jpg