Forskningsenhedens brugerråd

Brugerrådet i forskningsenheden på Kong Christian X’s Gigthospital blev oprettet i efteråret 2013. Rådet består af en gruppe fagpersoner fra forskningsenheden samt patienter med tilknytning til hospitalet. Gruppen mødes tre gange årligt for at have en dialog om forskellige emner og problemstillinger i forhold til den lokale forskning. Patienterne har mulighed for at give deres perspektiv på overordnede emner. De kan også deltage i mere konkrete opgaver, som at indgå i enkelte projekter, læse og kommentere f.eks. spørgeskemaer, undervisnings- og informationsmaterialer, rapporter mv.

Baggrund

Gigthospitalet har siden 2007 opnået en del erfaringer ved at inddrage patienter som partnere i dialog om forskning.

Forskerne ønsker at fastholde og udvikle samarbejdet med patienterne og oplever, at forskningsenhedens brugerråd giver mulighed for at få et større indblik i patienters perspektiver på forskningen samt en mere målrettet tilgang til samarbejdet med patienterne i kommende forskningsprojekter.

Formål

At styrke forskningens dialog og samarbejde med patienter og at inddrage patienternes synspunkter, behov, oplevelser og forventninger i planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse, implementering og formidling af forskningsindsatsen.

Deltagere

Otte patienter med tilknytning til hospitalet med forskellige diagnoser, alder og køn.Fem fagpersoner med forskellige funktioner tilknyttet forskningsenheden.

Opgaver

  • Rådgivende funktion for forskningsenheden.
  • Bidrage med ideer til kommende forskningsprojekter.
  • Bidrage med ideer til hvor, hvornår og hvordan forskningsenheden kan inddrage patienters og pårørendes perspektiv, når forskningsprojekter planlægges og tilrettelægges.
  • Drøfte, hvad der skaber gode, sammenhængende patientforløb i forskningsprojekter, herunder kommunikation og samarbejde mellem patienter og de sundhedsprofessionelle.
  • Drøfte resultater fra forskningsprojekter og anbefale områder, der skal følges op på.
  • Bidrage ved udarbejdelse af forskningsenhedens informationsmaterialer til patienter og pårørende.
  • Medvirke ved planlægning af temamøder for patienter og borgere, samarbejdspartnere m.fl., hvor der sættes fokus på brugervinklen i forskningen.

Gode ideer - vil du høre mere – eller deltage i brugerrådet?

Har du forslag til emner, som forskningsenhedens brugerråd kan beskæftige sig med, er du interesseret i at høre mere, eller ønsker du at deltage som patientrepræsentant, kan du kontakte

Forskningssekretær Kirsten Frøhlich, 73654045, kfrolich@danskgigthospital.dk