Brugerinddragelse

Forskningsenheden ved Gigthospitalet har igennem flere år inddraget patienter med inflammatoriske gigtsygdomme som aktører i forbindelse med udviklings- og forskningsprojekter. Inddragelse af patienter er sket som en naturlig udvikling på baggrund af praktiske erfaringer. Patienter involveres som repræsentanter i kvalitetssikringsprojekter, forskningsprojekter og i udviklingen af uddannelsesprogrammer.

En undersøgelse i 2011 af patienters oplevelse af at deltage i forskningsprojekter har resulteret i, at involverede patienter løbende orienteres om projekters forløb og resultater.

Forskningsenhedens Brugerråd blev etableret i 2013 med deltagelse af otte patienter med leddegigt, psoriasisgigt eller rygsøjlegigt. Brugerrådet inddrages i udvikling og gennemførelse af forskningsprojekter.

Fokusgruppeinterviews i 2014 med patienter og forskere har belyst potentialer, udfordringer og spændingsfelter mellem forskere og patienter, samt disses erfaringer med og holdninger til patientinddragelse.