Arrangementer og kalender

Læger, lektorer, ph.d. studerende og andet personale ansat i forskningsenheden deltager i flere årlige konferencer, f.eks. EULAR - European League Against Rheumatism, ACR - American Congress of Rheumatology, SCR - Scandinavian Congress of Rheumatology, ESR - European Society of Radiology.

På konferencerne præsenteres de nyeste resultater bl.a. indenfor forskning i gigt- og rygsygdomme, samt patientinvolvering. Resultater fra forskning og ph.d. studier præsenteres for nationale og internationale kolleger i form af f.eks. foredrag, postere og abstracts.

Aktivitetskalender 2. halvår 2021