Henvisning af patienter fra landets øvrige regioner

Alle patienter med inflammatoriske gigtlidelser modtages til ambulant forløb eller indlæggelse.

Non-inflammatoriske patienter modtages i Non-inflammatorisk ambulatorium