Klinisk personale

Hospitalet drives som et fuldt udbygget hospital, med alle de nødvendige funktioner, der skal til for at drive et moderne behandlingssted.

Gigthospitalet består af to ambulatorier, et sengeafsnit med 35 senge, et stort træningsområde med forskellige træningsmaskiner samt et stort varmtvandsbassin, en røntgenenhed hvor der foretages almindelig røntgen og MR scanning af ekstremiteter, laboratorium hvor der, foruden prøvetagning og analysekørsler, også foretages DXA scanninger.

Som patient vil man kunne komme i berøring med læger, sygeplejersker, SOSA’er, fysio- og ergoterapeuter, røntgenpersonale, bioanalytikere, diætist og socialrådgiver. Desuden har vi egen rengøring- og tekniskafdeling, samt naturligvis en administration.